PASIPORO Z’ABANYACYUBAHIRO

* Pasiporo y’Abanyacyubahiro ihabwa Abanyacyubahiro cyangwa abahagarariye u Rwanda mu mahanga n’abandi bagenwa n’Iteka rya Minisitiri. 

AHO ISABIRWA

* Ku biro bikuru  by’Ubuyobozi Bukuru bw’abinjira n’abasohoka

IGIHE IMARA

* Imyaka itanu (5) 

IKIGUZI

* Ibihumbi mirongo itanu (50,000) Frw 

IBISABWA

* Kuzuza neza urupapuro rwabugenewe, kanda hano urubone

* Ibaruwa isaba yandikiwe Umuyobozi Mukuru

* Urwandiko rumusabira rutututse mu biro bya Ministiri w’Intebe

* Ifoto imwe y’ibara yifotoje vuba igaragaza neza isura kandi ifite inyuma hera

* Inyemezabwishyu ya 50,000 Frw yishyuwe  kw'Irembo, kanda hano  usabe nimero yo kwishyuriraho

NB

*Abemerewe Pasiporo y’Abanyacyubahiro mu butumwa bw’akazi gusa, berekana « ordre de mission »  k’Ubuyobozi Bukuru bw’Abinjira n’Abasohoka buri gihe bagiye mu butumwa bw’akazi.

UKENEYE IBISOBANURO, WAHAMAGARA CYANGWA UKANDIKIRA

UMULISA Marie Rose,

Tel : 0788851040

E-mail: passport@migration.gov.rw; production@migration.gov.rw 

UTANYUZWE NA SERVISI WAKWITABAZA

RUSANGANWA Damascène, Umuyobozi ushinzwe servisi zihabwa abenegihugu

Tel 07 88 51 39 09,

E-mail: dcs@migration.gov.rw